Oferta


Głównym zakresem działalności firmy jest opracowywanie dokumentacji budowlano-wykonawczych, kosztorysowych, technologicznych i warsztatowych, ekspertyz, przeglądów, ocen technicznych obiektów inżynierskich, do których zalicza się:

 • kompleksowe projektowanie mostów, wiaduktów, kładek, tuneli, przejść podziemnych, przepustów (budowa, przebudowa, remont),
 • studia wykonalności inwestycji,
 • wszelkie opracowania z zakresu ochrony środowiska,
 • wykonanie ekspertyz, przeglądów i ocen technicznych wszelkich obiektów budowlanych (m.in. obiektów mostowych, miejskich i przemysłowych) wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań materiałów (patrz BADANIA),
 • zabezpieczenie wykopów (nasypów) za pomocą grodzic stalowych, palisad, ścianki berlińskiej czy w technologii CSM
  (z ewentualnym wzmocnieniem kotwami gruntowymi),
 • próbne obciążenia obiektów, pali (wszystkich typów), mikropali, gwoździ gruntowych, kolumn jet-grouting,
 • deskowanie podpór (ław, filarów, przyczółków), ustrojów nośnych,
 • rusztowania tradycyjne i systemowe,
 • odwodnienia obiektów,
 • pomosty robocze,
 • montażu belek prefabrykowanych,
 • podnoszenie obiektów w celu wymiany/naprawy łożysk,
 • projekty warsztatowe obiektów zespolonych, stalowych, balustrad, ekranów akustycznych, schodów skarpowych,
 • rozbiórki starych obiektów,
 • objazdy i kładki tymczasowe,
 • projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
 • murów oporowych, gabionów,
 • projektów zamiennych wszelkich obiektów budowlanych, i innych.

Wykonujemy również dokumentacje z branży drogowej (m.in. drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, zjazdy, skrzyżowania, węzły i lotniska).

Realizujemy obiekty w każdych warunkach gruntowych i terenowych.

Wykonujemy wszelkie zmiany projektów powodujące zwiększenie bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, optymalizację konstrukcji, usprawnienie procesu budowy – w celu skrócenia czasu realizacji zadania.

Prowadzimy również kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji, pomiary powykonawcze, jak również mapy do celów projektowych.